Galaťanům, list

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon epištoly

List napsal apoštol Pavel, aby varoval křesťanskou obec v tehdejší Galacii před bludnými naukami. Obrací se v něm proti obřízce a potvrzuje nezávislost křesťanů na židovském náboženství. Především však zdůrazňuje, že spása křesťanů spočívá ve víře, a nikoli v plnění náboženských zákonů. List Galaťanům odůvodnil křesťanům ze židovství zproštění povinností a zvyklostí vyplývajících z židovské tradice.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

epištoly

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz