Forum

Kategorie: křesťanství

Lat. výraz, původně vnější prostor domu. Později označoval místo, kde probíhaly obchody a veřejný život vůbec a kde se vykonávala spravedlnost. Rozšířením tohoto posledního významu se f. stává místem, kde se vykonává pravomoc či právo. Církevní f. je tedy oblast, ve které církev vykonává sobě vlastní pravomoc. Externí f. je okruh společenských vztahů a obecného zájmu, v němž se provozuje veřejná pravomoc nebo právo. Interní f. je soukromý okruh věřících a okruh zájmů jednotlivců, ve kterém buď během udílení - svátosti smíření (svátostné i.f.), nebo mimo svátost smíření (mimosvátostné i.f.) zpovědník nebo - představený vykonávají pravomoc nebo právo.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz