Fideismus

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: 19. století

Z franc. fidéisme, odvozeného z lat. fides, »víra«.Mylná teologická a filosofická nauka, která vyznává nejen nadřazenost víry ve vztahu k rozumu, ale také neschopnost lidského rozumu poznat pravdy víry. F. měl období velkého rozmachu v první polovině 19. stol. a byl reakcí na výstřelky - racionalismu. Církev f. odsoudila a zdůraznila význam rozumu, zvláště pokud jde o základy víry.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

19. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz