Faustus z Mileve

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století

Faustus z Mileve byl biskupem manichejců. Je známý díky Augustinovi, který se s ním stýkal za svého manichejského období. Kolem roku 400 Augustin napsal proti Faustovi polemický spis Contra Faustum Manichaeum. Byla to odpověď na Faustův spis vyzbrojující manichejce argumentací vůči katolíkům, jež byla zaměřena zejména proti Písmu svatému. Když se Augustin s Faustem setkal (asi v roce 383), byl to již starší muž; když psal zmíněný spis, byl už Faustus po smrti.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz