Farnost

Kategorie: křesťanství

Z řec. paroikia, »blízké okolí«. »Je to určité, v rámci místní církve natrvalo zřízené společenství věřících, svěřené pod vedením diecézního - biskupa do duchovní péče - faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři« (CIC 515). Farním se nazývá i chrám farního společenství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz