Farizeové

Kategorie: judaismus

"Oddělení" byli zbožní Židé, kteří vytvořili od 2. stol. př. Kr. stranu proti saduceům. Na rozdíl od nich netvořili elitu, nýbrž byli zavázáni lidu a jeho ústním tradicím víry stejně jako písemnému podání. Dále se farizeové vyznačovali mesianismem a vírou ve vzkříšení, takže Ježíš v nich našel partnera pro rozhovor, s nímž mohl vést závažnou výměnu názorů. Nový zákon však odmítá samospravedlnost farizeismu. Farizeové význačně spoluurčovali další dějiny židovství (viz rabín).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz