Extra ecclesiam nulla salus

Kategorie: křesťanství

Lat. »mimo cíkev není spása«. Věta, kterou pronesl Cyprián ve 3. stol., když někteří lidé pod vlivem - herezí opuštěli církev. Obsahuje tedy napomenutí, že odchod z církevního společenství odděluje člověka také od - spásy ( - Spasitel). Větu později použil - papež Bonifác VIII. (14. stol.) v - encyklice Unam sanctam. Vytrhovat ji z historického kontextu a vyvozovat z ní teorii o věčném zatracení nekatolíků a nepokřtěných znamená nepochopit ji. Je naopak pravdou, že církev slouží ke spáse všech a že každý člověk může vejít do kontaktu s Kristem, aniž by ho poznal (srov. Gaudium et spes 22).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz