Exorcismus

Kategorie: křesťanství

Z řec. exorkismós (ze slovesa exorkízein, »vymítat«). E. je obřad, kterým je - démon ve jménu Boha vyzýván, aby opustil nějakou osobu, zvíře nebo místo. Ježíš prováděl e. (Mt. 8,39 a dal., Mt 12,22, Mt 17,18, srov. synopt.) a pověřil tím - apoštoly (Mk 16,7). Vzhledem k choulostivosti předmětu a možnosti zneužití nemůže nikdo, kromě obřadu - křtu, provádět e. bez výslovného povolení - biskupa, jenž je udělí »pouze knězi, který je příkladně zbožný, vzdělaný, rozvážný a bezúhonný« (CIC 1172).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz