Exegeze

Kategorie: křesťanství

Z řec. exégesis, ze slovesa ekségeisthai (»vést«), doslovně »vést někoho k něčemu vysvětlováním«, e. tedy znamená »výklad«. Jde o kritický rozbor nějakého textu, převážně biblického nebo právnického. V biblickém prostředí jde o teologickou disciplinu zaměřenou na výklad Písma svatého ( - bible) pracovním nasazením všech vědeckých metod, které jsou pro správný výklad textu potřebné. Jako teologická disciplina musí brát ohled jednak na vědecké požadavky, ale také na potřeby zjevené pravdy a na její nároky. Systematické vypracování pravidel, kterými se má e. řídit, tvoří předmět hermeneutiky. Křesťanská e. se zrodila velmi brzy. I když - apoštolští otcové (konec 1. a zač. 2. stol.) nenapsali vlastní komentáře, citovali biblické úryvky ze SZ a často k nim připojili také jejich výklad. Mezi 3. a 4. stol. působily e. školy v Alexandrii (Klement Alexandrijský, Origenes) a v Antiochii (Jan Zlatoústý, Theodor z Mopsuestie). V naší době řada důležitých dokument 2. - vatikánského koncilu výrazně podpořila biblická studia, především pak konstituce Dei Verbum (1965). - Významy Písma.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz