Exarcha

Kategorie: křesťanství

Z řec. eksarchos, »vůdce«. Termín původně označoval vedoucího vojenské expedice. Později v byzantské říši označoval zástupce krále. V církvi byli exarchy nazýváni titulární - biskupové metropolitních sídel a hlavy pěti velkých církevních okrsků, na které byla východní církev rozdělena. Ve středověku byl pouze čestným titulem a - patriarchové je udělovali titulárním - biskupům některých metropolitních sídel. Dnes slovo označuje pověřence patriarchy nebo biskupa východní církve.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz