Evangelizace

Kategorie: křesťanství

Odvozeno z řec. slovesa euangelizesthai, »hlásat evangelium«. V širším smyslu je e. složitou a dynamickou skutečností (srov. EN 17). Podle definice Pavla VI., uvedené v Evangelii nuntiandi (EN 24), je »obnovením lidstva, svědectvím, jasnou zprávou, souhlasem srdce, vstupem do společenství (tj. církve), přijetím znamení (tj. - svátostí), podněty - apoštolátu«. Jinými slovy, e. je uskutečnění Kristova pověření: »Jděte... učte všechny národy, křtěte je ...« (Mt 28,19).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz