Eudaimonismus

Kategorie: křesťanství

Z řec. eudaimonismos (z eudaimón, »dobrý duch«, »šťastný duch«). Morální nauka, která spatřuje v osobním nebo sociálním štěstí cíl a vlastní podstatu mravnosti (čili dobra). E. může mít řadu významů podle smyslu, který se dává termínu štěstí. Je-li štěstí považováno za čistě osobní potěšení, je shodné s hédonismem. Pokud je shodné se sociálním blahobytem nebo se soukromým a veřejným zájmem, je e. shodný s prospěchářstvím.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz