Etiopská církev

Kategorie: křesťanství

Místní zařazení: Etiopie

Církev dnešní Etiopie patří k východním národním církvím. Založili ji ve 4. stol. misionáři Frumentios a Aidesios. V 5. - 6. stol. odpadla habešská církev od pravoslavné říšské církve Konstantinopole, protože neuznala vyznání víry, formulované r. 451 na chalcedonském koncilu; setrvávala na monofyzitismu, který tam byl odsouzen: podle něho vychází Kristova lidská přirozenost beze zbytku z jeho božství. Tímto schizmatem došlo k silnému vlivu egyptské církve na etiopskou, takže ta podléhala až do r. 1959 koptskému patriarchátu, než byl etiopský biskup povýšen na její hlavu. Císař Hailé Selasié I. (*1930 - +1974), který působil při jejím osamostatnění a následné reformě, svolal r. 1965 šest nechalcedonských národních církví na konferenci do Addis Abeby. Po pádu císařství (1974) je Etiopie nábožensky neutrální zemí, islám byl zrovnoprávněn s křesťanstvím. Etiopská pravoslavná církev není výsledkem misijního působení, ale svůj svéráz odvozuje z autentického přijetí křesťanství. Podle legendy odvozuje svůj vznik od správce financí královny Kandáky, kterého pokřtil apoštol Filip (Skutky apošt. kap. 8). Na církev měl výrazný vliv judaismus, což se dodnes projevuje v oblibě obřízky, v pojímání biblického kánonu, důrazu na sobotu a dodržování očišťovacích a postních předpisů. Patrná byla na církevní život i aktivní misie nestoriánské církve.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

EtiopieCopyright iEncyklopedie.cz