Etika

Kategorie: křesťanství

Z řec. ethos, »mrav«. Věda, která studuje, jaké má být praktické chování člověka v otázkách dobra a zla. Předmětem e. je jak zkoumaná lidská činnost sama o sobě, tak výběr kriterií pro hodnocení lidské činnosti. Sv. Tomáš, který přejímá aristotelovské myšlenky o Bohu, »cíli člověka«, klade jako podmínku pro dosažení tohoto cíle nejen - ctnosti mravní a intelektuální, ale i ctnosti teologální ( - víru, - naději a - lásku).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz