Etheria

Synonyma hesla: EgeriaEucheriaAetheriaEgeria Silvia

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století

Etheria je autorkou zprávy o putování po posvátných místech, které podnikla pravděpodobně v období 393/394. Text je zkomolený. Etheria se asi nejdříve vydala do Jeruzaléma, kde se na tři roky ubytovala a odkud podle svého záměru navštěvovala jednotlivá místa; z Jeruzaléma tak cestovala i na Sinaj a do Egypta. Pak putovala přes Edessu do Konstantinopole, kde zpracovala své dosavadní dojmy z cest. Přitom je velmi důležité, že její zpráva obsahuje doplňek o liturgii v jeruzalémských chrámech; ten patří mezi naše nejvýznamnější prameny k dějinám liturgie.
Autorka byla řeholnicí a patřila k nejvyšší vrstvě. Pocházela snad z Provence (soudí se tak podle přirovnání Eufratu k řece Rhôně). Její jméno se v textu zprávy nenachází; ale pochází z listu španělského opata Valeria (7. století), který se na Etheriinu zprávu se vší pravděpodobností odvolává.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz