Epifanius Scholasticus

Kategorie: osobnost křesťanství

Mnich Epifanius přeložil do latiny z pověření Cassiodora – jak svědčí text předmluvy – církevní dějiny Sokratovy, Sozomenovy a Theodoretovy. Ty pak byly sdruženy podle vzoru Theodora Lektora do jediného díla Historia tripartita o 12 knihách.
Epifanius dále přeložil biblické komentáře: komentář Didyma Slepého; Komentář k Písni písní připisovaný Epifaniovi ze Salaminy (autorem však je Filón z Karpasie) a Codex encyclicus, tj. sbírku biskupských listů císaři Lvu I. o chalcedonském koncilu.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz