Enkratité

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: rané křesťanství

Z řec. enkratitai, »střídmí«, »zdrženliví«. Pojmenování učedníků - schizmatika Tatiána (2.-3. stol.), kteří spatřovali počátek zla ve hmotě a v mase a dodržovali přísnou - abstinenci, svou asketickou přísnost přivedli až tak daleko, že po každém křesťanu požadovali úplnou abstinenci, a to nejen ode všech radostí těla, ale i od užívání - manželství. Jejich teorie zamítnl - biskup Epifanus ze Salaminy (4. stol.) jako bludné ( - hereze).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz