Encyklika

Kategorie: křesťanství

Z lat. (litterae) encyclicae, »oběžný dopis«, což vzešlo z řec. enkýklios, »oběžný«. Veřejný dopis, kterým se - papež obrací na celou církev (nebo na jednu její část) s obsahem majícím naučný, mravní nebo sociální povahu. Název e. se udává podle prvních dvou nebo tří slov, která obvykle shrnují obsah. Poněvadž jde o dokumenty papežského - učitelského úřadu, požívají e. zvláštní autoritu, i když se na jejich obsah nevztahuje papežská - neomylnost.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz