Ekonomie spásy

Kategorie: křesťanství

Z řec. oikonomia (z oikos, »dům« a nomos, »pravidlo«), »správa«, »plánování«, a odvozenina ze »spása«. Znamená plán - spásy stanovený Bohem, uskutečněný a zjevený v celkovém uspořádání dějin, plán, který nachází v Kristu svůj střed a svůj vrchol (srov. Ef 1,3-14). Druhý - vatikánský koncil říká: »Zalíbilo se Bohu v jeho dobrotě a moudrosti zjevit sebe sama a dát poznat tajemství své vůle (srov. Ef 1,9), jehož prostřednictvím lidé skrze Krista, vtělené - Slovo, v Duchu svatém, mají přístup k Otci a stali se podílníky na Boží přirozenosti« (DV 2).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz