Efrém

Synonyma hesla: Efrém Syrský

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století

Efrém je nejvýznamnějším autorem syrské církve. Narodil se roku 306 v Nisibis a před rokem 338 se zde stal jáhnem. Když Římané s hanbou postoupili město Peršanům (363), vystěhoval se do Edessy; tam pak zemřel v roce 373. Efrém byl plodným spisovatelem a básníkem.
Spisy
Podle syrských údajů, které opatrně šířil Fotios, měl Efrém napsat přes tisíc spisů a Sozomenos k tomu dodává, že jeho díla čítají na tři miliony řádek. Psal jak prozaická díla, tak básně. U těch se rozlišují takzvané memre (básně s verši o stejném počtu slabik) a madraše (básně nebo spíše písně, členěné do strof). Jeho spisy se překládaly už za jeho života. Jeho komentáře k biblickým textům jsou většinou v próze. Má se za to, že vyložil celou Bibli; těchto textů se však zachovalo málo. V syrštině se tradicí dochoval komentář ke knihám Genesis a Exodus (až po Ex 32,6). Kromě toho existují katénové zlomky k mnoha biblickým knihám. Dále se v arménském jazyce zachoval komentář k Tatianovu Diatessaronu a výklad Pavlových listů, kupodivu bez listu Filemonovi, avšak s listem Židům a třetím listem Korintským.
V jeho protiheretických spisech vystupují jako úhlavní nepřátelé církve Bardesanes, Markion a Mání. Útočí také na gnostiky a ariány. Ve čtyřech písních napadá císaře Juliána.
Traduje se velká část kázání s exegetickým a parenetickým (napomínajícím) obsahem. Pozornost zasluhuje také sbírka písní Carmina Nisibena. Z původních 77 písní chybí čtyři. V první polovině této sbírky opěvuje města Nisibis, Edessu a Harran a jejich biskupy; ve druhé oslavuje Kristovo vykupitelské dílo, vítězství nad smrtí a ďáblem. Další dvě skupiny písní jsou věnovány poustevníkovi Abrahámovi z Kiduny a Juliánu Sabovi.
Efrém má nadto zásluhy jako skladatel církevních písní; kromě písní pro bohoslužebné účely je třeba jmenovat prosebné písně pro procesí, hlavně k vyprošení deště.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

rané křesťanství

křesťanství

4. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz