Efeský koncil

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny koncily významné události

Časové zařazení: rané křesťanství 5. století

Koncil svolal císař Theodosius II. v době pontifikátu papeže Celestina I. na svatodušní svátky r. 431 do středoasijského města Efes. Nejdůležitějším bodem bylo projednání bludného učení konstantinopolského bikupa Nestoria. Ačkoliv byl Nestorius v Efesu přítomen, odmítl se zúčastnit koncilových jednání. Na koncilu byl přečten list alexandrijského biskupa Cyrila odsuzující blud a jako doklad přečteno i 20 sporných článků z Nestoriových spisů. Nestorius se mj. postavil proti čestnému titulu "Bohorodička", protože tvrdil, že matka Ježíšova je pouze "rodička Krista", neboť "porodila člověka Ježíše, v němž Bůh přebývá jako ve chrámu". Nestorius byl vyloučen z církve a zbaven biskupské hodnosti. Biskup Cyril vyhlásil rozhodnutí koncilu: "Maria je skutečně Matka Boží a Bohorodička." S císařovým souhlasem svolali Nestoriovi příznivci vzdorokoncil, který exkomunikoval Cyrila a efeského biskupa. Koncil odsoudil závěry vzdorokoncilu a císař odvolal Nestoria, ale i Cyrila a efeského biskupa. Poslední dva dal i uvěznit. Pak se ale císař od Nestoria odvrátil a koncilní otce propustil.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

významné události

církevní dějiny

rané křesťanství

koncily

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz