Ebionité

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Z hebrejského ebjonim, »chudí«. Příslušníci židovsko-křesťanské asketické - sekty, kteří se rozšířili po r. 70 v Palestině, Sýrii a Egyptě. Ebionité nevěřili na božství Ježíše Krista a nepřijímali - listy sv. Pavla, kterého považovali za odpadlíka. Dodržovali předpisy Mojíšského - zákona, z - evangelií přijali pouze Matoušovo. Nejznámějším e. je Symmachos, překladatel celého SZ do řečtiny. Sekta zanikla v 5. stol.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz