Donatismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Schizmatické hnutí ( - schizma) rozšířené v severní Africe ve 4. stol., pojmenované podle - biskupa Donata z Kartága. Ten se pokoušel ustavit vlastní křesťanskou církev, stojící proti církvi římské, rozpory vznikly v otázce tzv. - lapsi (»padlých«), kteří se během pronásledování přísežně odřekli víry a předali - pohanům svaté knihy (traditores, od tradere, »vydat«). Donatisté nechtěli, aby lapsi, mezi nimiž byli také biskupové a kněží, byli znovu přijati do církve hájili názor, že účinnost - křtu a - svěcení je závislá na důstojnosti toho, kdo je uděluje. I přes zásahy - synody v Arles (314) a císaře Konstantina (316), se d. i ze sociálních a politických důvodů uchytil a šířil se i po Donatově smrti (355). Mezi jeho nejpřísnějšími protivníky patřil sv. Augustin. D. zanikl po dobytí severní Afriky Vandaly (430).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz