Dómská kapitula

Kategorie: křesťanství

Kolegiu duchovních, kanovníků a kapitulářů při biskupských dómech přísluší pořádání slavnostní bohoslužby a podpora biskupa při správě biskupství. Dómské kapituly vznikly z kleriků, kteří už ve 4. a 5. stol. vedli společný život a zaměřili ho r. 816 podle pravidel Chrodeganga v Metách. Po reformě v 11. stol. získaly ve 12. stol. samostatné právo volby biskupa a rostoucí účast na správě země v biskupských oblastech. Po r. 1803, v průběhu sekularizace, ztratily svůj světský vliv.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz