Dominikáni, dominikánky

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život

Členové řádu bratří kazatelů (Ordo Fratrum Praedicatorum), založeného sv. Dominikem Guzmánem (+1221), aby pečovali o zlepšení duchovního života křesťanů - kázáním a bojovali proti bludařství albigenských ( - kataři). Honorius III. r. 1216 uznal tento - řád, který byl založen na - řeholi sv. Augustina, a o rok později přiznal jeho členům titul »kazatelé«, který označoval jejich zvláštní poslání. Na toto poslání se d. připravovali hlubokým studiem - Božího slova a uskutečňovali je neúnavným kázáním ke službě všem, zvláště nejchudším. Pro svou vzdělanost velmi brzy získali uznávané katedry - teologie na univerzitě v Paříži (kde vyučoval Albert Veliký a Tomáš Akvinský) a - církevního práva na univerzitě v Bologni, přijali také řízení soudů - inkvizice a od 14. stol. úřad teologického poradce papeže (učitel Posvátného Paláce). Je nepochybné, že řád d. značně podpořil vývoj teologické vědy ve středověku ( - scholastika), významná byla také jejich misionářská činnost. Sám sv. Dominik založil také druhý řád (dominikánky, řeholnice žijící v klauzuře), který měl podporovat dominikánské - misie - modlitbami a pokáním, posléze se dominikánská rodina obohatila o - terciáře. Dnes se řád skládá ze 42 provincií na celém světě s asi 7500 členy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní životCopyright iEncyklopedie.cz