Doketismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Z řec. slova dokein, »zdát se«. Jde spíše o teologický směr prvních staletí křesťanství než o skutečný monofyzitský blud ( - hereze), podle něhož měl Ježíš Kristus údajně jenom zdánlivé tělo, protože nikdy nepřestal být zcela a pouze Bohem. Tato teorie znehodnocovala Kristovo člověčenství, utrpení a smrt a považovala je za vnější zdání. Hlavními zastánci d., jehož první známky lze zjistit již v NZ (srov. 1 Jan 4,2, 2 Jan 7) byli Šimon Mág, Basilides, gnostici ( - gnoze, - gnosticismus), zvláště valentiniáni, manichejci ( - manicheismus) atd.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz