Didaché

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Toto nejstarší křesťanské pojednání sestává ze dvou částí: z morálního poučení a z předpisů týkajících se křtu, půstu, modlitby, lásky k bližnímu, eucharistie, prorocké služby biskupů a jáhnů. Zemí původu Didaché je buď Palestina nebo Sýrie; datování je sporné. Má se zato, že sbírka, která byla známa dlouhou dobu jen z několika citátů církevních otců, vznikla ve 2. stol. po Kr. Učení dvanácti apoštolů, jak se Didaché nazývá podle úvodního slova, bylo objeveno r. 1873. Dochovalý opis je z r. 1056.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz