Diakonát

Kategorie: křesťanství

Jáhenství. Termín odvozený z řec. diákonos, »služebník«. Označuje stupeň kněžského - svěcení (další dva jsou - kněžství a - biskupský úřad). Úřad d. se zrodil ve volbě »sedmi« v prvotním křesťanském společenství v Jeruzalémě (srov. Sk 6,1-6), podněcovaném duchem hluboké služby. Již Ignác Antiochijský se zmiňuje o d. jako o specifickém úřadu, podřízeném biskupovi a kněžím, jak v rámci bohoslužby, tak v pastorační činnosti. Podle Lumen gentium (29), »smí jáhen udělovat veřejně - křest, uchovávat a rozdělovat - eucharistii, ve jménu církve se účastnit udílení svátosti manželství, přinášet svátost umírajícím, číst Písmo svaté věřícím, vyučovat a povzbuzovat lid, řídit bohoslužbu a modlitbu věřících, udělovat - svátosti, řídit smuteční a pohřební obřady«, stejně jako provádět charitativní činnost a všechny úkoly, které mu svěří biskup. Druhý - vatikánský koncil obnovil j. jako stálý stupeň svěcení (a nikoli pouze jako přípravu na kněžství), s možností udílet jej ženatým mužům (LG 29).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz