Devotio moderna

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Časové zařazení: středověk

Hnutí náboženské obnovy, které vzniklo v Nizozemí v druhé polovině 14. stol. a rozšířilo se také do Německa, Francie a Itálie. Kniha, která podivuhodně syntetizuje myšlenky d.m., se nazývá De imitatione Christi (Následování Krista). Typickým pro d.m. je znovunalezení Boha ve vlastní duši prostřednictvím rozjímání, - meditace a prohloubení křesťanského života - modlitbou, studiem (především - bible) a prací. - Bratři společného života.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutí

středověkCopyright iEncyklopedie.cz