Depositum fidei

Kategorie: křesťanství

Z lat. depositum, které se překládá z řec. parathéké, »to, co bylo předáno«. Výraz označuje souhrnný obsah křesťanské víry, jak se nachází v Písmu svatém ( - bible), který Kristus svěřil - apoštolům ( - tradice) a skrze ně církvi, aby se uchoval a přenášel. Výraz se vyskytuje především u sv. Pavla (1 Tim 6,20, 2 Tim 1,12-14) a u Tertuliána.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz