Démonismus

Kategorie: religionistika

Tímto pojmem se označuje nábožensko - vědecká teorie, mezitím vyvrácená, podle níž prý víra v démony vedla ke vzniku náboženství. Na rozdíl od animismu, jinak s ním úzce příbuzného, chápe démonismus síly, působící ve viditelném světě, jako zosobněné mocnosti a spatřuje v takových personifikacích první stupeň představy boha.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz