Démon

Kategorie: religionistika

Tento pojem pochází z řečtiny (daimon) a znamenal u antických básníků původně tolik co "ochranný bůh". V průběhu doby došlo ke změně významu, přičemž slovo "démon" bylo stále více užíváno k označení přírodních duchů a podzemních, temných mocností. Tak se např. mluvilo o "démonech stromů", "démonech pramenů" atd. Nakonec se "démony" rozuměli jen zlí, nebezpeční duchové, kteří navštěvují lidi a působí jim všemožné škody, způsobují těžké sny a dokonce mohou vyvolávat posedlost. V křesťanství se pojem stal synonymem pro "ďábelské mocnosti", které se mohou zmocnit člověka. Bůh stvořil vše s dobrou přirozeností, ďábel se stal zlým svým vlastním rozhodnutím. Existence démonů se v křesťanství předpokládá, není však předmětem nauky.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz