Dělničtí kněží

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 20. století

Výraz označuje hnutí, které vzniklo ve Francii. Vyrostlo ze sdružení mladých dělníků ve 30. letech, v němž se angažovalo mnoho - kněží. Mohli tak odhalit svět práce a především propast, která oddělovala svět dělnické práce a církev, a osobně vstoupit na toto pole jako tovární dělníci. V dalších letech se existence k.d., kterých v době největšího rozmachu hnutí bylo kolem sta, stává velmi problematickou pro celou francouzskou církev, a to jak kvůli teologickým formulacím, tak i kvůli nasazení protagonistů žijících podle své volby. Po přerušení v 50. letech zkušenost k.d. znova ožívá jak ve Francii, tak i v jiných evropských zemích, zejména ve Španělsku a Itálii. Zde se nenápadně šíří v 60. a 70. letech, i když jejich existence zůstává v poměru k církevnímu životu spíše jevem okrajovým a nemá už průlomový (byť v mnohém problematický) význam poválečných let.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

20. století

duchovní hnutí

FrancieCopyright iEncyklopedie.cz