Dekretály

Kategorie: křesťanství

Z lat. (litterae) decretales, »listy obsahující dekrety«. Bývaly to v podstatě rozhodné zákroky papežských úřadů, kterým předcházely dotazy, vztahující se k určitým praktickým problémům. První, nám známý, avšak neodeslaný dekret, je od papeže Siricia z r. 385, časem vznikla potřeba shrnout všechny d. jednoho nebo několika - papežů a utvořit tak trvalé a platné předpisy. Velmi důležité byly tři úřední sbírky Řehoře IX., Bonifáce VIII. a Klementa V., protože byly původní a tvořily na dlouhý čas Corpus iuris canonici. Dekretalisté byli ti, kdo se od času Graciánova dekretu zabývali studiem dekretů a obecně církevním právem. Do té doby se znalci a interpreti církevního práva nazývali dekretisté.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz