Děkan, děkanát

Kategorie: křesťanství

Pojem označující původně římský poddůstojnický stupeň, se používá zpravidla jako titul pro představeného skupiny. Katolická církev zná jak kardinála děkana, který předsedá kardinálskému kolegiu, tak kněze děkana, jenž předsedá setkání kněží z děkanátu. Několik farností dohromady tvoří vikariát neboli děkanát. Území biskupství je z administrativních důvodů rozděleno do několika menších částí, tj. vikariátů (děkanátů). V některých evangelických církvích se tak nazývá superintendant.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz