Defensor vinculli

Kategorie: křesťanství

Lat. »obránce závazků«. Úřad, se kterým počítá - Kodex kanonického práva pro případ neplatnosti kněžského - svěcení nebo neplatnosti - manželství. Jeho účelem je »vyložení všech důvodů, které mohou být právoplatně použity proti neplatnosti nebo zrušení« (CIC 1432). Zastává ho - kněz nebo - laik vybraný - biskupem. Má mít bezúhonnou pověst, má být doktorem nebo alespo licenciátem - kanonického práva, má být rozvážný a horlivý v otázkách - spravedlnosti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz