Davídek, Felix Maria

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1921–1988), kněz, teolog, básník (pseud. Václav Ara), biskup „skryté církve“, narozený v Chrlicích u Brna. V letech 1940–1945 studoval teologii na brněnském diecézním učilišti. Roku 1945 byl vysvěcen na kněze. Do roku 1950 působil v duchovní správě v Horním Štěpánově. V letech 1945–1948 zároveň studoval na brněnské univerzitě přírodní vědy, filozofii a psychologii. V roce 1950 byl zatčen a v inscenovaném procesu odsouzen. Z vězení byl propuštěn v roce 1964. Poté pracoval v brněnské dětské nemocnici. V 60. letech organizoval originální strukturu ilegální „skryté církve“ (Koinotés) a ilegální semináře podzemní katolické univerzity, pro které si připravoval přednášky inspirované dílem francouzského myslitele Teilharda de Chardin. Roku 1967 přijal biskupské svěcení, vysvětil v rozporu s katolickou tradicí několik žen na kněze a jáhenky. Rozpory s oficiální církví měly roku 1972 za následek zákaz světitelské činnosti. V práci pro neoficiální církev však pokračoval i nadále. Udržoval kontakty s katolickou rezistencí v zahraničí, zejména v Polsku. Zemřel v Brně.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz