Daniel, prorok

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Apokalyptická kniha Starého zákona na rozdíl od údajů autora nevznikla pravděpodobně na dvoře babylónského krále Nabuchodonosora II. (605 - 562 př. Kr.), nýbrž teprve v době Makabejců (167 - 164 př. Kr.). Kapitoly 1-6 pojednávají o životě Daniela a jeho druhů (mj. o Danielovi ve lví jámě). Apokalyptická část (kapitola 7-12) obsahuje čtyři vidění o osudech a konci světových říší, po nichž nakonec následuje říše Boží. Přídavky, které se dochovaly jen v řecké verzi (viz deuterokanonické knihy), tj. příběh Zuzany, chvalozpěv tří mládenců v ohnivé peci a drak v Bábelu, přispěly podstatně k pozdější oblibě textů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz