Dalajlama

Kategorie: religionistika

Podkategorie: lamaismus

Místní zařazení: Tibet

Hlava Řádu žlutých čepic, který v lamaismu vedl, měl až do převzetí moci Číňany v r. 1959 duchovní i světské vedení Tibetu. Mongolský panovník Altan Chan propůjčil v 16. stol. třetí hlavě Řádu žlutých čepic tento titul, který později přešel také na jeho předchůdce. První z dosavadních čtrnácti dalajlámů byl zakladatelem a opatem (*1391 - +1475) slavného kláštera Tašilhünpo. Jeho nástupci se považovali za jeho reinkarnaci (vtělení) a později za projev bódhisattvy Avalókitéšvary. Současný dalajlama se narodil r. 1935 v čínské provincii Čching-chaj a byl intronizován r. 1940. Roku 1959 musel uprchnout do indického vyhnanství, odkud se úspěšně ujímal tibetské kultury a humanitárních děl. Za to byl r. 1989 vyznamenán Nobelovou cenou míru.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

lamaismus

TibetCopyright iEncyklopedie.cz