Dacík, Reginald Vincenc

Kategorie: osobnost

Podkategorie: dominikáni

Časové zařazení: 20. století

(1907–1988), teolog, redaktor, publicista, člen dominikánského řádu, narozený v Uherském Brodě. Vstoupil do juvenátu dominikánského řádu a studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. V roce 1925 přešel do noviciátu v Olomouci, který trval rok. Po dalších třech letech studia filozofie odešel na dominikánskou teologickou fakultu Angelicum do Říma. Po jejím absolvování pokračoval ve studiu teo­logie, které zakončil v roce 1933 doktorátem. Po návratu z Říma do roku 1940 působil jako profesor dogmatiky na filozofickém a teologickém učilišti dominikánského řádu v Olomouci, kde rozvinul bohatou publi­kační činnost. Např. v edici Krystal vydal knihu Jeronýma Savonaroly Čiňte pokání (1935), pětidílnou Věrouku pro laiky (1937–1941), dále knihy Škola dominikánské mystiky (1938), Bůh ve svátostech (1940) a Prameny duchovního života. Přehled teologie asketické a mystické (1947) aj. Ve spolupráci s dalšími členy dominikánského řádu se podílel na překladu Teologické Sumy od sv. Tomáše Akvinského. Jeho statě jsou zastoupeny v řadě časopisů, např. v Růži dominikánské, v revui Na hlubinu, v Jitru, v Úsvitu, ve Výhledech, v Katolíku. V letech 1940–1946 působil jako převor dominikánského konventu u sv. Jiljí v Praze. Poté se vrátil do Olomouce, kde přednášel až do roku 1950. Po inscenovaném pokusu o přechod hranice byl odsouzen za velezradu a špionáž na devatenáct let do vězení. Byl propuštěn v roce 1960. Od konce roku 1965 do února 1974 působil v duchovní správě řeholních sester na Velehradě. Zemřel v ústavu pro přestárlé kněze na Moravci.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

dominikáni

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz