Cyril Alexandrijský

Synonyma hesla: Kyrillos z Alexandrie

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století 5. století

Narodil se kolem roku 370. Zprvu žil jako mnich, ale po smrti svého strýce se stal jeho nástupcem na stolci alexandrijského patriarchy (412). Proti konstantinopolskému patriarchovi Nestoriovi hájil (429) učení, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk v jedné osobě a jeho Matka Panna Maria je tedy Matkou Boží. Měl také hlavní podíl na odsouzení nestoriánského bludu na všeobecném sněmu v Efesu (431). Byl jedním z největších teologů a exegetů křesťanského Východu. Bojoval proti bludům a za vyhlazení pohanství s nezkrotnou prudkostí a všemi prostředky, takže mu to někteří jeho současníci vyčítali. Zemřel 27. června 444 v Alexandrii. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: biskup a učitel církve)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

4. století

křesťanství

5. století

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz