Cyprián z Kartága

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 3. století

(*Kartágo 200/210 - +Kartágo 14. 9. 258). Od r. 248 biskup v Kartágu. Významný církevní otec vedl v době pronásledování křesťanů za Décia a Valeriána africkou církev a chránil ji před zánikem. Dochoval se jeho spis Ad Donatum o mravním úpadku římské říše a jeho korespondence, která je cenným pramenem pro dějiny církve a církevního práva. Cyprián se na dvou synodách v letech 255 a 256 zasazoval za opětovné křtění těch, kdo byli pokřtěni od kacířů. Tuto praxi odsoudil a zakázal papež Štěpán I. s odvoláním na podíl římského biskupa na primátu biskupa kartaginského. Cyprián byl popraven za trest, protože se bez svolení vrátil do diecéze z vyhnanství, kam byl při pronásledování křesťanů poslán.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

3. století

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz