Communio sanctorum

Kategorie: křesťanství

Termín má dva významy: společenství se svatými věcmi a společenství mezi svatými osobami (srov. Kat. 948). Společenství svatých je konec konců církev sama, kde i sebemenší čin milosrdenství blahodárně působí na všechny a kde každý - hřích tomuto společenství škodí (srov. Kat. 953). Pouto c.s. zahrnuje: církev bojující (všichni věřící putující po zemi, také hříšníci, i když se na ní nepodílejí plně), církev očišťující se (zemřelí, kteří dokončují své očištění) a církev vítěznou (blažení v ráji).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz