Církevní přikázání

Kategorie: křesťanství

V katolické církvi existuje vedle desatera přikázání, jež jsou známa ze Starého zákona, řada dalších přikázání, která jsou pro věřící závazná. Mimo jiné k nim patří např. pravidelná účast na nedělních bohoslužbách, alespoň jednou ročně přijmout eucharistii a přijmout svátost smíření (viz zpověď), dodržovat ve vymezený čas církevního (liturgického) roku postní dobu aj.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz