Christianisace

Kategorie: křesťanství

Proces šíření křesťanství začal při misijních cestách apoštola Pavla v letech 45 až 61. Císař Konstantin (306 - 337) zrovnoprávnil pak v římské říši křesťanství s ostatními říšskými náboženstvími, a umožnil tak postupné uzákonění křesťanství jako státního náboženství. Dalšími důležitými kroky bylo obrácení germánských kmenů a za papeže Řehoře I. (590 - 604) misie v Anglii (viz iroskotská církev). Z Byzance byla získána až do r. 1015 pro křesťanství východní Evropa (viz Cyril a Metoděj). Misie v Americe po r. 1492 byly provázeny zničením všech místních kultur (Aztékové, Inkové). Málo úspěchu měly misie v Japonsku a Číně po r. 1549, hlavně díky vnitrocírkevní nevraživosti a intrikám (spor o akomodaci).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz