Chór

Kategorie: křesťanství

1. Sbor pěvců doprovázejících bohoslužbu. Chór existoval už ve 4. stol., za Řehoře Velikého byla zřízena Schola cantorum (Škola pěvců). Od 15. stol. se sbor začal rozšiřovat i o zpěváky - laiky. V 18. stol., kdy církevní zpěv dosáhl vynikající úrovně, se chór přemístil z presbytáře na kůr při západní stěně kostela (proti oltáři).
2. Původně se tím mínila část stavby kostela, která poskytovala prostor pro hlavní oltář a chórovou lavici kněží a mnichů a zpravidla se otvírala polokruhovitě na čelní straně hlavní lodi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz