Charita

Kategorie: křesťanství

Z lat. slova, které znamená lásku a označuje všechny formy křesťanské dobročinnosti. Organizačně je pastoračním nástrojem církve a působí na různých úrovních: a) Mezinárodní ch. (1954), federace národních ch. se sídlem v Římě. Organizuje a koordinuje spolupráci podpůrných a charitativních mezinárodních činností, b) Česká katolická ch., organizace zastřešující diecézní ch. Má sídlo v Praze. Zajišťuje kontakt se zahraničím a případnou součinnost v diecézních projektech. V některých otázkách je partnerem státních orgánů, c) Diecézní ch. propaguje a koordinuje charitativní a podpůrnou činnost místní církve, nástin stanov diecézní ch. předpokládá diecézní radu a předsedu jmenovaného - biskupem, diecézní ch. je autonomní a závisí na biskupovi, d) Farní ch. je pastoračním orgánem k uskutečňování cílů diecézní ch. ve farním společenství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz