Chaldejská církev

Kategorie: křesťanství

Katolíci chaldejského obřadu. Název je odvozen od starobylé Chaldeje v Mezopotámii. Poté co se odvrátili od - nestoriánství, došlo kolem poloviny 16. stol. k prvnímu svazku chaldejské církve s církví římskou, a to zásluhou Giovanniho Sulaqy, který se stal r. 1555 mučednickou obětí sjednocení. Po střídavých úspěších a neúspěších, pramenících z rozporů a nedorozumění jak uvnitř, tak s Římem, vrátil Lev XIII. chaldejské církvi právo volit si - patriarchu a - biskupy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz