Cenzura

Kategorie: křesťanství

Z lat. censura, »úřad cenzora«. Cenzor byl římský úředník, pověřený starat se o předepisování správné výše poplatků obyvatel, později hlídal, napravoval a trestal mravy. V kanonickém jazyku jde o nápravný - trest, stanovený církví pro pokřtěné (CIC 1331-1335). Cenzurou je vyloučení z církve ( - exkomunikace), - interdikt a suspenze. Ta může být užita pouze u duchovních.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz