Celebrace

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Z lat. celebratio, »shromáždění mnoha osob«. Termín c. se odvozuje ze slovesa celebrare, které se významově překládá jako »okázale slavit«, často s předpokládanou myšlenkou početné účasti. V křesťanském kontextu znamená c. téměř výlučně bohoslužebný úkon. Termínem c., jenž je v úzkém vztahu k pojmu »slavnost«, se proto myslí: a) obřadné konání eucharistické oběti, b) oslavení jednoho z tajemství - spásy (nebo dies natalis [dne narození] některého - světce či - mučedníka) vykonáním - eucharistické oběti, veřejného a především obřadního úkonu společenství (komunity, církevní obce). - Eucharistie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz